Trang chủ » Các Sản Phẩm » Vật liệu lọc nước » Quặng Mangan

Quặng Mangan

Quặng mangan là vật liệu chuyên xử dụng trong lĩnh vực xử lý nước giếng khoan, giếng khơi, sông, hồ lẫn nhiều tạp chất hữu cơ và những huyền phù hòa tan trong nước ngầm...
  • Dùng trong ngành xử lý nước
  • Dùng để lọc các nguồn nước giếng khoan gia đình
  • Dùng trong xử lý nước thải

Trang chủ » Các Sản Phẩm » Vật liệu lọc nước » Quặng Mangan