Trang chủ » Các Sản Phẩm » Vật liệu lọc nước » Phèn nhôm PAC

Phèn nhôm PAC

Phèn nhôm PAC

Phèn nhôm PAC

Phèn nhôm PAC – keo tụ trắng, dùng trong xử lý nước bằng công nghệ lắng. Dùng trong xử lý nước thải có cặn bẩn lơ lửng....
Thông số: - Pha trộn 1 – 4g PAC cho 1m3 nước sông, ao, hồ đối - Mực nước đục thấp ( 50 – 400 gm/l) là 5-6 g PAC - Nước đục trung bình (500- 700 mg/l) và là 7- 10 g PAC. - Nước đục cao (800-1.200 mg/l