Trang chủ » Các Sản Phẩm » Vật liệu lọc nước » Than hoạt tính (Dạng bột)

Than hoạt tính (Dạng bột)

Than hoạt tính (Dạng bột)

Than hoạt tính (Dạng bột)

Than hoạt tính dạng bột được sản xuất từ quy trình hoạt hóa than gáo dừa ở nhiệt độ cao. Do kích thước rất nhỏ, than hoạt tính dạng bột có diện tích bề mặt tiếp xúc lớn nên đạt hiệu quả xử lý cao....
Ứng dụng: - Xử lý nước cấp, nuôi trồng thủy sản và xử lý nước thải - Khử màu trong sản xuất đường, dầu ăn, bột ngọt, sản xuất dược phẩm. - Hiệu chỉnh quy trình xử lý nước. - Khử màu, chất hữu cơ dạng hòa tan, chất ô nhiễm vi lượng, kim loại nặng - Khử mùi