Trang chủ » Các Sản Phẩm » Vật liệu lọc nước » Hạt Filox

Hạt Filox

Hạt Filox

Filox là vật liệu chuyên dụng xử dụng trong lĩnh vực xử lý nước giếng khoan,giếng khơi,sông ,hồ ,ao lẫn nhiêu tạp chất hữu cơ và những huyễn phù hòa tan trong nước nguồn....
Dùng trong ngành xử lý nước Dùng để lọc các nguồn nước giếng khoan gia đình Dùng trong xử lý nước thải .