Trang chủ » Các Sản Phẩm » Vật liệu lọc nước » Đá nâng PH

Đá nâng PH

Đá nâng PH

Sản phẩm đá nâng PH,giúp nâng độ PH cho những nguồn nước đầu vào có độ PH thấp.Luôn tạo độ PH ổn định,không tạo màng trên bề mặt....
<p>Kích thước hạt: 1,5-2,5mm</p> <p>Tỷ trọng: 1.500 kg/m3</p> <p>Dạng hạt màu trắng sữa, cứng, khô rời, có góc cạnh.</p> <p>Phạm vi ứng dụng : pH nước đầu vào > 4,0.</p>